Success Stories

Door de jaren heen hebben wij de nodige onderzoeken uitgevoerd. Een aantal ervaringen met onze opdrachtgevers delen wij graag met u zodat u een beter beeld krijgt bij onze werkzaamheden.

Vion Food International

Brazilië 2012, Market scan/Regulations

 • VION Food is een internationaal voedingsmiddelen bedrijf. Zij zijn actief op het gebied van voedingsmiddelen voor mens en dier en voorzien in vers varkens- en rundvlees.
 • In 2012 heeft IBR de productie van varkensvlees in Brazilië in kaart gebracht en daarnaast de kansen/bedreigingen vanuit een mondiaal perspectief en richting Europa beschreven.
 • Het onderzoek is succesvol afgerond en is verder uit gerold binnen de lokale organisatie in Brazilië evenals in de Nederlandse organisatie. Op basis van het onderzoek is mede richting gegeven aan hun exportstrategie buiten Europa.

MeetIn

Vietnam 2008, Market scan

 • MeetIn is een bedrijf dat handelsmissies organiseert naar verschillende opkomende economieën.
 • Hoewel MeetIn al wel actief was in Vietnam, had het nog geen kennis over de watersector binnen dit land en ook nog geen contacten.
 • IBR heeft onderzocht hoe de zuivering is geregeld, waar de grootste uitdagingen liggen, hoe je daar tussen komt als Nederlandse aanbieders van zuiveringstechnieken en waar de directe verkoopkansen liggen.
 • Door het onderzoek heeft MeetIn al verschillende succesvolle zakenreizen kunnen organiseren en heeft het contacten kunnen leggen met lokale spelers in de markt.

Hiltex Technische Weefsels

Brazilië 2012, Distribution

 • Hiltex wilde de Braziliaanse markt van verschillende hittebestendige materialen betreden, omdat deze markt weinig last heeft gehad van de internationale crisis.
 • Het probleem was echter dat het bedrijf niet wist waar in deze markt precies zijn kansen lagen.
 • IBR heeft voor Hiltex de markt geanalyseerd en is op zoek gegaan naar lokale distributeurs.
 • Door het onderzoek heeft Hiltex de Braziliaanse markt betreden door middel van distributeurs. Brazilië zorgt nu voor 4% van Hiltex’ omzet. Dit zal naar eigen verwachting nog gaan stijgen.

AkzoNobel Salt Licks

Brazilië 2007, Market scan

 • AkzoNobel was al redelijk actief in Brazilië, maar zag kansen voor haar likstenen aangezien Braziliës grote hoeveelheid runderen.
 • De studenten van IBR hebben alle voorwaarden bekeken die voor AkzoNobel belangrijk waren wat betreft de spelers in de zoutmarkt, leveranciers van agriproducten en officiële instanties.
 • Het resultaat was dat AkzoNobel op basis van het rapport zijn eerste beslissing kon maken over het betreden van de markt.

EA Broekema

India 2011, Market scan

 • Broekema zag veel mogelijkheden in de Indiase markt voor hun industrie, de agrarische loopbandensector.
 • Het bedrijf wilde een uitgebreid overzicht van de markt en hun mogelijkheden zonder dat ze daar zelf veel tijd en personeel aan kwijt waren.
 • Het onderzoekskoppel heeft voor Broekema verschillende spelers in de loopbandensector bezocht en op basis daarvan een uitgebreide marktanalyse gemaakt.
 • Resultaat is dat Broekema door heeft dat op dat moment India nog niet rijp is, maar wel elk jaar het land bezoekt en naar de eerdere bezochte partijen gaat om te kijken wat de status is.

Orion b.v.

Indonesië 2012, Market scan

 • Orion is een bedrijf wat internationaal opereert op het gebied van inzameling en verwerking van PCB (PolyChloroBiphenyl) houdende transformatoren en condensatoren. Hoewel actief in de Aziatische markt, was het nog niet actief in Indonesië.
 • Het bedrijf wilde graag de Indonesische markt betreden, maar had te weinig mankracht om een overzicht van de mogelijkheden te maken.
 • IBR heeft voor Orion een marktanalyse uitgevoerd door middel van bezoeken aan verschillende instanties. Verder hebben ze een zakenreis voorbereid zodat Orions mensen efficiënt de voor hen belangrijke partijen konden spreken.
 • Orion is een samenwerking aangegaan met een partner met een Indonesisch bedrijf en werkt op dit moment aan de exportvergunningen.

Netherlands WaterPartnership

Indonesië 2012, Market scan

 • In 2012 heeft NWP onderzoek in Indonesië laten uitvoeren door IBR. Ze wilden vernieuwing en verandering in het zoeken naar marktkansen voor de Nederlandse watersector in Indonesië.
 • Het IBR-onderzoek heeft een goede impuls gegeven aan het nadenken over nieuwe PMCs en het vermarkten van de Nederlandse expertise op watergebied.
 • Door middel van een presentatie van de studenten aan het landenplatform Indonesië van NWP hebben aangesloten bedrijven/organisaties de resultaten meegenomen in hun bedrijfsontwikkeling.

Contact

Address:
Nettelbosje 2, 9747 AE, Groningen, The Netherlands

E-mail: info@ibrgroningen.nl

IBR Malaysia & Vietnam: 
+31(0)50 - 363 3167

More contact info